Month: April 2008

भागवत जो भेदु

No Picture

बृजु आहे व्यापकु – जहिं में समायलु आहे सभु कुछु । उधव भग॒त जो आहे वासो – चवे भेदु भाग॒वत जो ।। पाणु विसारे पाण में – कयो कीतर्नु राधा जो । श्री राधा ई कृष्ण आ –…

Read More »

तृष्णा

No Picture

वाह री तृष्णा , तूँ मूँखे आ रुलायो … घीहु बणिजी बाहि वधाई – पोए मूँखे आ सारियो । ययाती बु॒ढे मां जवानु बणियो – वठी जवानी पुट खां ।। वाह री … ब॒कर वांगुरु कामी रहियो –…

Read More »

मूर्ख मन

No Picture

मूर्ख मन सचो समझो संसार खे – सपुने खे सचु समुझी, फाथो हिन जहान में । करे क्रोध गंवायो पहिंजे जहान खे – तर्षणा सां रचियो पहिंजे संसार खे । मां-मां करे मुंझियो हिन जहान में – आहे…

Read More »

देश प्रमु

No Picture

मुल्कु मिरेई माँण्हू – माँण्हू मिरेई मुल्कु , करि रईत (प्रजा ) जी सेवा – छडि॒ पहिंजे मतिलब खे । राणो प्रतापु या शिवाजी बणिजी – त्यागे॒ सभु सुख पहिंजा , छडे॒ कुर्सीअ जी चाह – रहु पद…

Read More »